Hvad tjener en journalist på tv2

Hvad tjener en journalist på tv2? Løn om måneden i Danmark

Hvor meget tjener man som journalisttv2 om måneden i Danmark? 35.000kr. i gennemsnit.

Tjek din løn – Lønberegner – Journalist – Jobindex

Tjek din løn – Lønberegner – Journalist | Jobindex

Du kan fx se, hvad flest tjener, og om der er stor forskel på højeste og laveste løn. Lønniveauet er beregnet ud fra lønoplysninger fra CV’er i vores database.

Beregn løn: Journalist – Tjener du nok? Skal du forberede dig til jobsamtale eller lønforhandling? Styrk din jobglæde med vores lønberegner og se lønniveauet for profiler som din.

DR-stjerne bryder tabu : Så meget tjente jeg som vært på TV …

DR-stjerne bryder tabu : Så meget tjente jeg som vært på TV-Avisen – og det var langt mindre end hans chefer – Journalista

2. okt. 2017 — Hos Danmarks Radio nægter de at oplyse, hvad deres studieværter tjener. Men nu bryder Reimer Bo Christensen tavsheden og fortæller, hvad han …

TV-Ansatte – Løn – FAF

TV-Ansatte – FAF

Reporter/journalist/programmedarbejder. Erfaring, Løn, Pension 9,1%, I alt. 1. år, 20.466, 1,862, 22.329. 2. år, 24.077, 2.191, 26.268. 3. år, 26.484, 2.410 …

Journalist løn – 2022 gennemsnitsløn og fremtidsudsigter

Tjek hvad gennemsnitslønnen er for Journalist i 2022 i både den private og offentlige sektor.

Så meget tjener skærmtroldene: Forgyldt af DR – SE og HØR

Så meget tjener skærmtroldene: Forgyldt af DR | SE og HØR

21. mar. 2016 — -pladsen finder man journalisterne på TV Avisen. Kim Bildsøe, Kåre Quist, Klaus Bundgård Povlsen, Erkan Özden og Tine Gøtzsche får …

Danmarks Radio indkasserer hver dag 10. mio. kr. i TV-licens – nogle af de mange penge går til journalistlønninger. Kretz, Surrugue, Quist, Damsgård og Frisk tjener mere end de fleste

Se tallene: Her tjener DJ’s medlemmer mest og mindst

Se tallene: Her tjener DJ’s medlemmer mest og mindst – Journalisten

23. feb. 2021 — Kan en mindre lønstigning gøre det, ligger undervisere i journalistik og medier med en gennemsnitsløn på 44.240 kroner også i den høje ende af …

DR – Dansk Journalistforbund

DR

DR Overenskomsten omfatter Danmarks Radio Overenskomsten omfatter journalistisk arbejde samt teknisk arbejde i nyhedsproduktion og teknisk arbejde ved …

DR Overenskomsten omfatter Danmarks Radio    Overenskomsten omfatter journalistisk arbejde samt teknisk arbejde i nyhedsproduktion og teknisk arbejde ved udførelse af selvstændig bearbejdning af programstoffet.   Overenskomstens løbetid: 1. juni 2020 til 31. maj 2023   Fastansatte og tidsbegrænset ansatte er omfattet af aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret udsendelsesstof m.m. Overenskomst DR 2020 – 2023.pdf , Basisløn pr. 1. juni 2020: 28.320,52 kr. pr. 1. juni 2021: 28.519,35 kr. pr. 1. juni 2022: 28.718,19 kr. , Tillæg Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt gennem personlig forhandling. Desuden mulighed for visse funktionstillæg. , Genetillæg Alle dage kl. 17 – 22 ydes 35 kr. pr. time. Alle dage kl. 22 – 06 ydes 100 kr. pr. time. Alle dage kl. 06 – 08 ydes 60 kr. pr. time Fredag kl. 22 til mandag kl. 05, helligdage kl. 00 – 24 samt juleaftensdag kl. 12 – 00 ydes derudover 65 kr. pr. time. Arbejdstimer i tiden kl. 24 – 06 tillægges 25 min. til afspadsering. Arbejdstimer i tiden 02-05 tillægges yderligere 5 minutter. , Arbejdstid 37 timer pr. uge. , Overarbejde Arbejdstiden opgøres over 2 måneder med en månedsnorm på 160 timer – evt. overarbejde afspadseres i forholdet 1 : 1½. , Ferie 5 ugers ferie årligt + 1 uges tjenestefrihed med løn (”kaos-uge”) + 5 feriefridage Medarbejdere over 55 år har 6 ugers ferie. , Ferietillæg 1½ % af den ferieberettigende løn udbetales 2 gange årligt, første gang med maj-lønnen for perioden januar-maj og anden gang med august-lønnen for den resterende periode juni-august. , Orlov/sabbat 8 ugers sabbat med løn for hver 6 års ansættelse med sabbatydelse på 11.000 kr. , Efteruddannelse Adgang til betalt efteruddannelse med løn efter ansøgning. , Pension 10 % af arbejdsgiver og 5 % af medarbejder af basisløn, personligt tillæg og eventuelt funktionstillæg. Pr. 1.januar 2019 hæves arbejdsgiverbidrag til 10,2%.  , Barselsorlov m.v. Fastansatte og tidsbegrænset ansatte kvinder oppebærer fuld løn fra 8 uger før fødsel til og med 14 uger efter. Fastansatte og tidsbegrænset ansatte mænd/medmor oppebærer fuld løn i indtil 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen. Desuden har kvinder ret til 10 ugers fravær og mænd/medmor ret til 12 ugers fravær med fuld løn til placering efter den 14. uge og inden udgangen af den 46. uge Efter aftale kan kvinder flytte 4 af de 8 ugers frihed før fødslen til afholdelse efter fødslen. I perioder hvor der afvikles forældreorlov uden løn indbetaler DR fuldt pensionsbidrag. Moderens partner i et registreret partnerskab har ret til fuld løn i 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen. Tidsbegrænset ansatte hvis kontrakter udløber i orlovsperioden har mulighed for at få barselsstøtte fra DR på visse betingelser (se Bilag 6 i overenskomsten) , Børns sygdom Fuld løn på barns 1. og 2. sygedag efter anmodning til nødvendig pasning af sygt, mindreårigt hjemmeboende barn, når tjenesteforholdene tillader det. , Arbejdsredskaber Spørg om lokale aftaler. , Andre goder Seniorpolitik med mulighed for ferieforlængelse uden løn, fuldt pensionsbidrag fra 60-67 år ved efterløn eller mulighed for nedsat tid. Spørg i øvrigt om lokale aftaler. Mulighed for fuld løn under plejeorlov, og i forbindelse med hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år. , Andet Fastansatte og tidsbegrænset ansatte er omfattet af aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret udsendelsesstof m.m. Overenskomsten omfatter journalistisk arbejde samt teknisk arbejde i nyhedsproduktion og teknisk arbejde ved udførelse af selvstændig bearbejdning af programstoffet.

Jobs og lønninger – Journalistisk arbejde – Lontjek.dk

Check din Løn – 2023 – Journalistisk arbejde – Journalister udforsker, … En Journalistisk arbejde tjener typisk mellem 24.393 kr. og 33.764 kr. brutto pr.

Se listen: Disse TV2-værter tjener mest – Avisen.dk

15. feb. 2017 — Se listen: Disse TV2-værter tjener mest. Anders Lund Madsen, Jarl Friis Mikkelsen og Peter Falktoft har gang i forretningen. (Foto: Fotomontage …

Jarl Friis Mikkelsen har en pæn stor formue i sit firma, viser opgørelse.

Keywords: hvad tjener en journalist på tv2